Welkom bij Stichting Sociaal Culturele Centra `s-Hertogenbosch

De besturen van de culturele centra, De Helftheuvel (`s-Hertogenbosch west) , de Schans (Maaspoort) en d`n As (Empel) zijn samen gegaan in de nieuwe Stichting Sociaal Culturele Centra `s-Hertogenbosch. Ieder cultureel centrum blijft hun eigen naam en eigen gezicht behouden, maar achter de schermen gaat straks veel samen gedaan worden.

De afgelopen tijd is onderzocht welke voordelen deze fusie tussen de drie centra zou kunnen hebben. De conclusie van het onderzoek is dat opgaan in één organisatie vooral leidt tot meer kwaliteit, maar ook tot kostenbesparingen op de langere termijn.


De fusie moet leiden tot een financieel gezonde en sterke organisatie met drie centra waar verenigingen en inwoners elkaar graag blijven treffen. Alles is er op gericht om op de lange termijn toekomstbestendig te zijn.